Tjenester

 

Plassering av bygninger / beliggenhetskontroll

Eneboliger / Hytter: Vi prosjekter plassering, plasserer og kontrollmåler nærmere 300 eneboliger / hytter årlig over hele Agder.

Vi hjelper ansvarlig søker med all nødvendig dokumentasjon innen for vårt fagfelt. Vi har normalt kort responstid 1-2 dager.

Store bygg: Vi utarbeider stikningsplaner, akseplaner, fastmerkenett, samt utfører alle former for stikning. Flere av de ansatte har lang erfaring i bruk av CAD programmer.

Våre ansatte har uført arbeider på de fleste store prosjekter de siste 10 år.

For eksempel: Kvartal 42, Lyngdal Næringspark, Odderøya Renseanlegg, Sør Arena, Nye E-18, Ikea, Aquarama, UIA – Kampus Grimstad, Vågsbygdveien, Havnegården, Stuenes skole, Secrat Garden, Kasernen, Mandal Kulturhus-Buen, Avenyen-Sørlandsparken, Kjøita 22, Kilden, Amfi-Mandal, Rona senter, Berge ungdomsskole, Hamresanden seniorboliger,  Rådhuskvartallet, Hånes Panorama,  med flere.

Eiendomsmåling

 •  Påvising av grenser
 • Oppmålingsforretninger for kommuner
 • Innmåling / merking av private grenser
 • Matrikkelføring for kommuner
 • Kontroll av grenser / kvalitet i forbindelse med regulering / utbygningssaker.

Vi er et av norges største oppmålingsfirma innenfor oppmåling av eiendom.Våre ansatte har lang erfaring fra kommuner og Jordskifteretten. Ta kontakt dersom du ønsker hjelp / råd til å få påvist  / målt opp dine grenser / rettigheter.

Søknad om deling / seksjonering

Ønsker du bistand i forbindelse med søknader, hjelper vi gjerne med dette.

Vi er da behjelpelige med søknadsskjema- evt  dispensasjonssøknad – nabovarsel – kart – erklæring mm.

Ved Seksjonering / Reseksjonering utarbeider vi alle dokumenter, tegninger, kart og vedtekter.

VA målinger

Vi utfører innmåling av Hovedanlegg og stikkledninger for entreprenører og rørleggere.

Utarbeider Situasjonsplaner, kumkort  og SOSI etter behov.

 

Anleggsmåling / Kartlegging

Vi utfører all anleggsstikning:

 • Veistikking
 • Innmåling av detaljer for prosjektering av Vei-Vann-Avløp
 • Terrengprofilering / Kotekart
 • Masseberegning
 • Innmåling av detaljer for utarbeidelse av detaljkart i alle målestokker
 • enkle 3D Scanne oppdrag med vår nye Leica Nova MS50

 

Andre type oppdrag

 Setningsmålinger

Etablering av fastmerker og bolter for kontroll av setninger i bygg / anlegg.

Sjømålinger

Innmålinger av sjøbunn / ledinger med GNSS ( GPS) med integrert ekkolodd.

Innmåling av bygg detaljer

Detaljmåling og utarbeidelse av DWG / DXF, eller andre formater etter behov.

Digitalisering av reguleringsplaner

Vi tar på oss jobben fra papirkopi til ferdig reguleringsplan i SOSI

Digitalisering  / etablering av VA baser

Etablerer nye VA baser ut i fra det grunnlaget kommunen / entreprenøren har.

Utfører evt suppleringsmålinger etter behov.

SOSI

Har du data som skal leveres i SOSI hjelper vi gjerne med dette.